Nee hè, niet wéér een lijstje!

Lijstjes. Je wordt ermee doodgegooid. Dat dit nog niet letterlijk gebeurt, is te danken aan het feit dat ze online op ons worden afgevuurd. Veel van die lijstjes bevatten volstrekt nutteloze informatie. Wat dacht u van ‘De tien mooiste steden die ik nooit zag’. Of ‘Tien redenen waarom je geen sleurhut moet willen.’ Alsof je dat zelf niet kunt bedenken! Waarom dan toch nog een lijstje erbij van CW&Partners? Omdat u daar nou juist wel iets mee kunt. Of dat in elk geval zou moeten willen.

Misverstanden

Het zal u niet verbazen dat veel zaken die voor de rechter verschijnen over geld gaan. Soms ontkom je daar domweg niet aan, maar er zijn gevallen die vrij eenvoudig voorkomen kunnen worden. Daarnaast zijn er ten aanzien van debiteurenbeer en incasso in het algemeen nog diverse misverstanden die we graag de wereld uit helpen. Dat leverde de volgende aandachtspunten op:

Lening bij notaris. We komen vaak tegen dat er onderhandse leningen zijn gedaan tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en particulieren. Dit gaat regelmatig fout en dan moet er geprocedeerd worden. Leg de lening daarom vast bij een notaris. Deze titel kan dan direct worden geëxecuteerd zonder rechter. Het maakt bovendien meer indruk bij de schuldeiser. Of: leen het geld uit, schrijf het af en wees blij als u toch nog iets terug krijgt.

Vonnis is 25 jaar geldig. Soms moeten we geduld hebben in het leven. Het kan een goede tactiek zijn om het vonnis een tijdje in de ijskast te zetten wanneer een schuldenaar niet te vinden is of geen verhaal biedt. Er kan immers in 25 jaar veel gebeuren, zoals een goede baan, een erfenis of een AOW-uitkering waardoor alsnog geld vrijkomt.

Btw verschuldigd bij vaststellingsovereenkomst. Vaststellingsovereenkomsten worden veel gebruikt om financiële geschillen te voorkomen dan wel af te ronden, onder andere bij ontslagen. Hou er hierbij rekening mee dat u wel de btw op de oorspronkelijk factuur verschuldigd bent aan de fiscus. Stel, u spreekt af dat een factuur van €1.000 wordt weggestreept tegen een belofte dat de andere partij geen schadevergoeding zal eisen. Dan moet de facturerende partij de btw over de factuur gewoon afdragen.

Verzuim/ingebrekestelling. Als een klant uw factuur niet voldoet op of voor de betalingstermijn op de factuur, dan is hij automatisch direct in verzuim. Een ingebrekestelling is dus niet nodig. Voorwaarde hiervoor is dat er een overeenkomst is, dat u levert en de klant moet betalen, en dat de betalingstermijn in uw Algemene Voorwaarden staat in het geval deze afwijkt van de wettelijke 30 dagen. Uw klant kan immers niet met terugwerkende kracht betalen en kan dus nooit de overeenkomst nog nakomen.

Wie schrijft die blijft. Bevestig zaken even per e-mail of brief. We lopen allemaal met een telefoon op zak. Spreekt u iets af, stuur dan direct even een berichtje. Dat staat bovendien professioneel en helpt bij een eventueel geschil. Het belangrijkste voordeel is dat het dan uw bewoordingen zijn. De kans dat de afspraak in uw voordeel wordt uitgelegd, is daardoor groter.

Afschrijven oninbare vorderingen. De wetgeving is op dit punt iets gewijzigd. Voorheen mocht u van vorderingen alleen de btw terugvragen met uitgebreid bewijs. Tegenwoordig mag dit al na een jaar. Neem bij twijfel contact op met uw accountant.