Algorithm kills the ‘incassoman’... - CW & Partners

Algorithm kills the ‘incassoman’...

Hoewel we als hands-on debiteurenbeheerders geen trendwatchers of strategische consultants zijn, houden we de ontwikkelingen op gebied van credit management natuurlijk wel een beetje bij. Als je dat ‘geweld’ allemaal op je af ziet komen, en alles gelooft wat er voorspeld wordt, staat onze branche voor grote veranderingen. Met 2020 voor de deur een goed moment om een en ander eens op waarde te schatten.

Big data en debiteurenbeheer

Na een eerste analyse, waarbij we de nodige beweringen naar de prullenbak hebben verwezen, blijven er een aantal ontwikkelingen over die meer hout snijden. Daarbij komt de term ‘big data’ telkens terug. Zo’n 90% van alle big data is pas in de afgelopen twee jaar ontstaan en zal naar verwachting exponentieel blijven groeien. Dankzij big data is een groot aantal gegevens van klanten, ook op ons werkgebied, nog gedetailleerder in kaart te brengen. Bijvoorbeeld:

• Zijn er specifieke risico’s verbonden aan de branche van de klant?

• Voldoen klanten aan de juiste compliance-eisen?

• Wat is de kwaliteit van hun klantportfolio?

• Hoe competent zijn bestuurders en wat is er over hen bekend? (negatieve publiciteit, reputatieschade, fraude)

• Wie zijn de verdere stakeholders en wat is er over hen bekend?

Algoritmes

Om sneller te anticiperen op ontwikkelingen bij klanten en eerder maatregelen richting de klant te kunnen nemen, moet en zal het analyseren van alle gegevens zoveel mogelijk realtime plaatsvinden. Kunstmatige intelligentie c.q. algoritmes zullen in dit opzicht zeker meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld voor automatische beslissingen op het gebied van kredietrisico’s. De systemen zullen waarschijnlijk gaan bepalen welke taken er (dagelijks) gedaan moeten worden en grotendeels zelfstandig bepalen wat de hoogste prioriteit heeft op basis van de kredietrisico’s en achterstallige betalingen. Indien een taak automatisch gedaan kan worden, zal het systeem dit overnemen. Denk o.a. aan het versturen van e-mails aan klanten en verkoop en het automatisch op hold zetten van nieuwe leveringen aan klanten als een reactie uitblijft.

Andere rol credit manager

De taken van credit managers zullen (nog) meer coördinerend worden in plaats van uitvoerend en hij of zij zal in toenemende mate ICT-processen aansturen. Bijkomend voordeel kan zijn dat credit managers steeds belangrijker worden binnen een organisatie. In de VS en UK wordt hier al handen en voeten aan gegeven middels master-opleidingen Credit Management. Hierdoor worden functies wellicht ook op directieniveau bereikbaar. Communicatie met klanten zal op onderdelen zeker wel veranderen. Er zijn immers de nodige communicatieplatforms bij gekomen. Persoonlijk klantcontact zal naar onze overtuiging echter nooit verdwijnen. Maar goed ook, want anders wordt het allemaal wel erg afstandelijk…