Privacyverklaring - CW & Partners

Privacyverklaring CW en Partners B.V.

 

In deze privacyverklaring legt CW en Partners B.V., gevestigd te (1216 SE) Hilversum aan de Franciscusweg 219 met kvk-nummer: 53664736 (hierna “CW”), uit welke persoonsgegevens CW verzamelt en verwerkt, zowel als verantwoordelijke als als bewerker van deze persoonsgegevens, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
CW respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.cwenpartners.nl,
haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties en/of debiteuren van klanten.

CW gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, foto, geboortedatum etc. Deze persoonsgegevens kunnen door u aan CW zijn verstrekt, maar ook door CW bij derden zijn opgevraagd. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval indien CW een uittreksel uit de Kamer van Koophandel of uit de Gemeente Basisadministratie aanvraagt.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van CW te maken hebben. CW houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving stelt.

 

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van CW of wanneer u anderszins contact heeft met CW, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van CW, legt CW de door u opgegeven gegevens vast. In het kader van haar dienstverlening (incasso- en factoringwerkzaamheden) zal CW tevens zelf persoonsgegevens opvragen/achterhalen of van haar klanten ontvangen.

Voor zover onze klanten zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, zijn onze klanten zelf de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal CW deze persoonsgegevens in opdracht als bewerker verwerken.

U kunt te allen tijde de website van CW anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met CW te delen.

 

Doelen verwerking

CW gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Dit betekent dat de gegevens worden verwerkt onder meer om:
1. de vorderingen die aan CW uit handen zijn gegeven te kunnen incasseren en voor overige incassodiensten in de breedste zin des woords;
2. factoring- en debiteurenbeheerdiensten te kunnen uitvoeren;
3. te kunnen factureren aan klanten/relaties; en,

  1. om met u te kunnen corresponderen / contact met u te kunnen opnemen.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, althans voor doelen die hiermee verenigbaar zijn. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met CW of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van CW naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

 

Beveiliging

CW draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en

– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

 

Cookies
CW maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van CW beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt CW gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt CW inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CW heeft hier geen invloed op. CW heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door CW geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door CW worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met CW opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] cwenpartners.nl.  Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. CW behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.